câu không nên nói khi phỏng vấn

Mười câu nói không nên nói trong buổi phỏng vấn xin việc

Nhìn anh/cô tuyệt đấy! Hãy tránh tối đa những câu đại loại như vậy, bởi nó chẳng hề liên quan gì đến những vấn đề