kỹ năng giao tiếp bằng tay

Kỹ năng giao tiếp với các hành vi từ bàn tay

Hình ảnh này được biết đến là nhờ Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hai vị nguyên thủ thường sử