cách giao tiếp với khách hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt tạo thuận lợi trong mối quan hệ với khách hàng

Và 3 yếu tố cần phải lưu ý khi tiếp cận và lựa chọn khách hàng tiềm năng là : nhu cầu, khả năng tài